Vilkår / Terms

[For English, see below]
For at overnatte på et værelse under Fastaval Inn kræves det at man:
– Har partout-adgang til Fastaval.
– Er medlem af Østerskov Efterskoles Skolekreds (dette koster 50,- kr. pr. år).

Der ud over forventes det at alle overnattende på et værelse under Fastaval Inn:
– Respekterer andre gæster på skolen, herunder små børn, der har brug for ro til at sove.
– Respekterer skolens materiel og afleverer værelset tilbage rengjort og i samme stand som ved ankomst. (Der opkræves et depositum på 200,- kr som tilbagebetales såfremt værelset efterlades rengjort og i samme stand som ved ankomst.
– Respekterer at værelserne er på udlån af skolen og skolens elever. Dette inkluderer at holde nalderne fra elevernes ejendele.
– Respekterer de omkringliggende beboelses-, aktivitets- og naturområder. Henkastning af affald ol. tolereres ikke.
– HUSK: Det er ulovligt at ryge på skolens grund. Dette kan gøres på fortovet uden for skolen.
[English]
To stay in a room under Fastaval Inn, it is required that you:
– Have partout-access to Fastaval.
– Is a member of Østerskov Efterskoles Skolekreds (membership costs 50 DKK/year.).

It is expected that everyone staying in a room under Fastaval Inn:
– Respect other guests at the school, including small children who need peace and quiet to sleep.
– Respect school property and on departure, return the room cleaned and in the same condition as when arrived. (We require a deposit of 200 DKK which is refunded if the room is left cleaned and in the same condition as on arrival.)
– Respect that rooms are lent to us by the school and its students. This include not to mess with any of the students stuff.
– Respect the surrounding residential, activity and natural areas. Littering is not tolerated.
– REMEMBER: It is illegal to smoke on school property. Please go to the sidewalk just outside the school.