Regler

For at deltage til Østercon er der nogle få og enkle regler vi forventer du forstår og overholder.Som hovedregel forventer vi almindelig god opførsel, derudover:

  • Det er forbudt at medbringe egen alkohol! Alkohol der købes på con’en må kun indtages i bar lokalet hvor alkoholen sælges eller andre steder hvor arrangørerne har givet tilladelse. Yderligere må man ikke indtage alkohol medmindre man er over 18 år og ikke er fortsættende elev på Østerskov efterskole.
  • Søvn foregår på den plads du har fået tildelt af arrangørerne. Ønsker man en ny soveplads, sker det efter aftale med den logistikansvarlige og/eller ansvarlige hovedarrangør.
  • Der skal være ro på gangene og sovearealerne mellem kl. 23:00 og kl. 08:00.
  • De omkringliggende beboelses-, aktivitets- og naturområder skal respekteres – dvs. ingen larm, henkastning af affald ol.
  • Rygning på Østerskov Efterskoles område er forbudt – vi henviser til området stien bag haven på den anden side af parkeringspladsen.
  • I prisen for con er inkluderet 50,- depositum. Pengene betales tilbage ved afslutning af con, såfremt deltageren kan fremvise et værelse i samme eller bedre stand end det blev modtaget (oprydtet, rengjort).
  • Den/De hovedansvarlige er til enhver en tid i stand til at tage beslutninger som er for arrangementets bedste.