INFO

scroll down for English

Generel information om Østerskov Inn

Værelserne

Hvert værelse er har op til 2 køjesenge med op til i alt 4 sovepladser. I værelserne er ligeledes et skrivebord.

Hvert værelse har eget bad og toilet.

Sengene har madrasser, du skal selv medbringe lagen til at dække madrassen, samt dyne og hovedpude.

Check-in

Check-in til Fastaval Inn foregår separat fra Fastavals almindelige check-in.

Det vil være muligt at foretage dit Fastaval Check-in på Østerskov Efterskole om Onsdagen fra kl. 12:00 til kl. 20:00

Derefter foregår check-in efter aftale.

Husk at medbringe kontanter til betaling af leje, depositum og medlemskab.

Check-Out

Check-Out består af en værelses vurdering hvorefter depositum refunderes, såfremt værelset efterlades rengjort og i god stand.

Vi vil bestræbe os på at aftale individuelle check-out tider under check-in så den check-out ansvarlige er på skolen når du er klar til check-out.

Får du ikke aftalt et check-out tidspunkt, eller ønsker du at ændre tiden, bedes du lave en ny aftale ved at kontakte den Fastaval Inn ansvarlige.

Som udgangspunkt vil Check-Out tideren være mellem 10:00 til 12:00 eller 18:00 til 20:00  inden mandag d.17/4 eller  hvis anden aftale ikke er etableret. Mandag d. 17/4 vil der være mulighed for at checke ud  inden 12.


General information about Østerskov Inn

The rooms

The rooms each have up to 2 bunk beds with up to a total of 4 sleeping spaces. In the rooms you will also find a desk.

Each room has its own shower and toilet.

The beds have mattresses, you must bring a cover for the mattress, as well as duvet and pillows.

Check-in

Check-in at Fastaval Inn is treated seperatly from the normal Fastaval Check-in.
Fastaval Check-in will be available at Østerskov Efterskole Wednesday from 12:00 till 20:00.

Thereafter check-in will be available per agreement or in the Info at Fastaval.

Remember to bring cash (Danish kroner only) to pay for rent, deposit and membership.

Check-out

Check-out consists of a room-check after which the security deposit will be refunded if the room is cleaned and in the same condition as on arrival.

We will try to book an individual time for check-out when you check-in at Fastaval Inn so the person doing the room-check will be at the school when you need to check-out.

If we don’t agree on a specific time for check-out, or if you wish to change the time, please make a new apointment by contacting the responsible for Fastaval Inn.

in practice check-out time is between 10:00 to 12:00 and 18:00 to 20:00 before Monday 17/4 if no different arrangement has been established . check-out on Monday the 17/4 is before 12.