Vilkår / Terms

scroll down for English

Generelle vilkår

For at overnatte på et værelse under Østerskov Inn kræves det at man:

 • har partout-adgang til Fastaval og
 • er medlem af Skolekredsen (læs mere).

Ophold på skolen

Derudover har vi følgende forventninger til personer som opholder sig på skolen:

 • Du respekterer skolen, eleverne og deres ejendele. Værelserne er på udlån, så lad være med at pille ved noget.
 • Du ved at rygning er ulovligt på skolens matrikel; fortovet er nærmeste mulighed.
 • Du undlader henkastning af affald; brug affaldsspandene.
 • Du respekterer andre gæster og er opmærksom på at Østerskov Inn primært er for børnefamilier.
 • Du ved at der forventes ro på værelses-gangene hele døgnet; aktiviteter og hyggeligt samvær henvises til spisesalen, grupperummene eller lignende.

General terms

To stay in a room at Østerskov Inn it is required that you:

 • have partout-access to Fastaval, and
 • is a member of Skolekredsen (read more).

Staying at the school

Furthermore we have the following expectations to persons staying at the school:

 • You respect the school, the students and their belongings. The rooms are borrowed, so don’t touch anything.
 • You know that smoking is illegal on school property; the sidewalk is the nearest opportunity.
 • You avoid throwing trash everywhere; use the bins.
 • You respect other guests and are aware that Østerskov Inn is primarily for families with children.
 • You know that we expect quiet on the room-corridors at all times; activities and socializing should take place in the dining hall, group rooms or similar.